คณะกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท
นรวัฒน์ สุวรรณ
นรวัฒน์ สุวรรณ
ประธานกรรมการ
นรวัฒน์ สุวรรณ
ประธานกรรมการ
ธีโอดอร์ ชุบปาร์ค
ธีโอดอร์ ชุบปาร์ค
กรรมการ
ธีโอดอร์ ชุบปาร์ค
กรรมการ
จอห์น ตัน บัน ฮี
จอห์น ตัน บัน ฮี
กรรมการ
จอห์น ตัน บัน ฮี
กรรมการ
เจส ธัม
เจส ธัม
กรรมการบริหารและหัวหน้าฝ่ายสินไหมทดแทน
เจส ธัม
กรรมการบริหารและหัวหน้าฝ่ายสินไหมทดแทน
พลตำรวจโท ภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจพันธุ์
พลตำรวจโท ภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจพันธุ์
กรรมการ
พลตำรวจโท ภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจพันธุ์
กรรมการ
สุวัฒนา วัฒนศรีมงคล
สุวัฒนา วัฒนศรีมงคล
กรรมการฝ่ายเทคนิค / กรรมการบริหาร
สุวัฒนา วัฒนศรีมงคล
กรรมการฝ่ายเทคนิค / กรรมการบริหาร
เรย์มอน ชี
เรย์มอน ชี
กรรมการอิสระ
เรย์มอน ชี
กรรมการอิสระ
ทีมผู้บริหารและหัวหน้าแผนก
ทีมผู้บริหารและหัวหน้าแผนก
ซินดี้ กัว
ซินดี้ กัว
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ซินดี้ กัว
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เจส ธัม
เจส ธัม
กรรมการบริหารและหัวหน้าฝ่ายสินไหมทดแทน
เจส ธัม
กรรมการบริหารและหัวหน้าฝ่ายสินไหมทดแทน
พันธุ์ธัช ตันติกัลยาภรณ์
พันธุ์ธัช ตันติกัลยาภรณ์
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
พันธุ์ธัช ตันติกัลยาภรณ์
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
เมตตา พวงมาลัย
เมตตา พวงมาลัย
หัวหน้าฝ่ายการพัฒนาธุรกิจ
เมตตา พวงมาลัย
หัวหน้าฝ่ายการพัฒนาธุรกิจ
คงธรรม คงธำรงลักษณ์
คงธรรม คงธำรงลักษณ์
หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
คงธรรม คงธำรงลักษณ์
หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
จันทราภา นพคุณ
จันทราภา นพคุณ
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
จันทราภา นพคุณ
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
อรรถชัย วิศิษฏ์สรอรรถ
อรรถชัย วิศิษฏ์สรอรรถ
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
อรรถชัย วิศิษฏ์สรอรรถ
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
#LifeAtSunday
ที่ซันเดย์ประกัน เราทุกคนเป็นกลุ่มผู้บุกเบิกที่รวมตัวกันจากทุกภูมิภาค เพื่อสร้างสถานที่ทำงานที่เปิดกว้าง เป็นที่ที่ให้แรงบันดาลใจ และเป็นกันเอง เราไม่ได้เพียงอยากสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เรายังทำงานด้วยความเต็มที่และสนุกสนานไปด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอแนวคิดการทำงานแบบยืดหยุ่น (Agile) หรือการจัดปาร์ตี้ในที่ทำงานประจำเดือน เพื่อฉลองความสำเร็จต่างๆ ซันเดย์จะมอบสภาพแวดล้อมที่เหมาะสำหรับการสร้างแนวคิดใหม่ๆ และปลูกฝังนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเป็นผู้นำในวงการประกันในอนาคต
#LifeAtSunday
ที่ซันเดย์ประกัน เราทุกคนเป็นกลุ่มผู้บุกเบิกที่รวมตัวกันจากทุกภูมิภาค เพื่อสร้างสถานที่ทำงานที่เปิดกว้าง เป็นที่ที่ให้แรงบันดาลใจ และเป็นกันเอง เราไม่ได้เพียงอยากสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เรายังทำงานด้วยความเต็มที่และสนุกสนานไปด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอแนวคิดการทำงานแบบยืดหยุ่น (Agile) หรือการจัดปาร์ตี้ในที่ทำงานประจำเดือน เพื่อฉลองความสำเร็จต่างๆ ซันเดย์จะมอบสภาพแวดล้อมที่เหมาะสำหรับการสร้างแนวคิดใหม่ๆ และปลูกฝังนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเป็นผู้นำในวงการประกันในอนาคต
การเก็บและใช้คุกกี้
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมให้กับคุณอย่างเป็นส่วนตัว คุณสามารถศึกษานโยบายการเก็บและใช้คุกกี้ ได้ที่นี่ การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนด และยินยอมให้เราจัดเก็บคุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น
การเก็บและใช้คุกกี้
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมให้กับคุณอย่างเป็นส่วนตัว คุณสามารถศึกษานโยบายการเก็บและใช้คุกกี้ ได้ที่นี่ การใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับข้อกำหนด และยินยอมให้เราจัดเก็บคุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น